Łączymy z kulturą

Łączymy z kulturą

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury”  zostało powołane na rzecz kultury i sztuki. Uwzględniając wszelkie formy aktywności artystycznych, organizacja wspiera inicjatywy skierowane dla lokalnych społeczności i podejmuje działania popularyzujące spuściznę historyczną, w tym dziedzictwo kulturowe Polski.

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów.

Organizacja sprzyja rozwojowi świadomości społeczeństwa w zakresie kultury. Za sprawą podejmowanych działań, we współpracy z lokalnymi środowiskami i artystami, tworzy dialog wspierający kulturę oraz regionalne i narodowe tradycje.

Aktualności

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego

Trzebnickie Spotkania Muzyczne: W kręgu Marii Konopnickiej

II Letni Festiwal Kameralny „Muzyka w dawnym Wrocławiu”

Bajeczne Granie

Rozśpiewane SMYKI w krainie MUZYKI

Jednym głosem – Muzycy dla Ukrainy