Łączymy z kulturą

Łączymy z kulturą

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury”  zostało powołane by sprzyjać rozwojowi świadomości społeczeństwa w zakresie kultury i sztuki.

Za sprawą podejmowanych działań i we współpracy z lokalnymi środowiskami oraz artystami, organizacja tworzy dialog wspierający kulturę oraz pielęgnuje regionalne i narodowe tradycje.

Uwzględniając wszelkie formy aktywności artystycznych, Stowarzyszenie wspiera inicjatywy skierowane dla lokalnych społeczności i podejmuje działania popularyzujące spuściznę historyczną, w tym dziedzictwo kulturowe Polski.

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów.

Aktualności

IV Letni Festiwal Kameralny „Muzyka w dawnym Wrocławiu”

III Letni Festiwal Kameralny „Muzyka w dawnym Wrocławiu”

II Trzebnickie Spotkania Muzyczne: El cantar de los cantares

II Trzebnickie Spotkania Muzyczne: …Kiedy przychodzi maj…

Trzebnickie Spotkania Muzyczne: W oczekiwaniu na świętą noc

Koncert Świąteczny „ZA GWIAZDĄ”

Trzebnickie Spotkania Muzyczne: Niepodległość po polsku

Bezpłatne zajęcia dla dzieci polskich i ukraińskich

Trzebnickie Spotkania Muzyczne: Hear my Prayer

HEAR MY PRAYER

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego

Trzebnickie Spotkania Muzyczne: W kręgu Marii Konopnickiej