Łączymy z kulturą
Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury” 
ul. Potokowa 33b/5, 54-105 Wrocław 
organizacja non profit wpisana w Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000904545
REGON: 38923280300000
NIP: 894 31 69 403
sekretariat@mostykultury.pl

Numer konta bankowego
11 1020 5226 0000 6202 0708 6699 

Dołącz do nas i skontaktuj się z nami