WAJNBERG (NIE)ODKRYTY
WAJNBERG (NIE)ODKRYTY

WAJNBERG (NIE)ODKRYTY

Twórczość Mieczysława Wajnberga przeżywa swoisty renesans, jednak jak się okazuje dotyczy to tylko części jego dorobku artystycznego. W przypadku pieśni wiele z nich nie zostało jeszcze zaprezentowane publiczności. Poprzez projekt zależy nam by propagować polską lirykę wokalną Mieczysława Wajnberga skomponowaną do słów Adama Mickiewicza i Juliana Tuwima. Repertuar ten wyróżnia fakt, że w programach koncertów, liryka wokalna Wajnberga prawie nie istnieje, a wspomniane pieśni, nie zostały dotąd jeszcze upowszechnione, ani zarejestrowane. Warto dodać, że pieśni były dla kompozytora przestrzenią osobistej, niemal intymnej, wypowiedzi i wyrazem najgłębiej skrywanych uczuć. W muzyce Wajnberga słychać świadectwo europejskich korzeni twórcy, a także duży wpływ szkoły rosyjskiej i inspiracje polskimi i żydowskimi melodiami. Poprzez projekt chcemy upowszechniać to piękne i wyjątkowo ciekawe dziedzictwo polskiej liryki wokalnej.