Muzyka Bursztynowego Szlaku
Muzyka Bursztynowego Szlaku

Muzyka Bursztynowego Szlaku

W ramach obchodów 130-tej rocznicy urodzin generała Stanisława Maczka, przy współpracy z Ambasadą RP w Hadze i Stowarzyszeniem Serce Polski – 't Hart van Polen organizujemy w Bredzie, w Holandii koncert muzyki dawnej.

Podczas koncertu wysłuchają Państwo muzyki inspirowanej historią Bursztynowego Szlaku.  Szlaku uznawanego za jedną z najstarszych tras handlowych w Europie, który łączył  ludność zamieszkującą wybrzeża mórz Północnego, Bałtyku i Morza Śródziemnego. Oparty był na handlu drogocennym bursztynem, przy okazji stanowił również tło dla międzynarodowej współpracy i wymiany dóbr. Trasą tą wędrowały innowacyjne myśli technologiczne, trendy i style artystyczne. Ten fenomen wymiany kulturowej, sprzed blisko dwudziestu wieków, zainspirował naszych dzisiejszych artystów. Muzycy zaprezentują bowiem twórczość kompozytorów żyjących w  pierwszej połowie XVII wieku, związanych z krajami, przez które niegdyś biegła trasa Bursztynowego Szlaku. 

Program koncertu wypełnią również utwory sakralne i świeckie kompozytorki, która tworzyła na przełomie epoki renesansu i baroku – Barbary Strozzi. Jej twórczość cechuje indywidualny charakter m.in. mistrzowskie łączenie poezji z muzyką.  Ze względu na żywiołową ekspresję dzieła Strozzi są szczególnie atrakcyjna dla współczesnej publiczności, dając możliwość obcowania z wyrazistymi emocjami.