Rozśpiewane SMYKI w krainie MUZYKI
Rozśpiewane SMYKI w krainie MUZYKI

Rozśpiewane SMYKI w krainie MUZYKI

Kolejny projekt „Rozśpiewane SMYKI w krainie MUZYKI” został dofinansowany w ramach Programu „Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków Gminy Wrocław. Szeroki wachlarz warsztatów skierowaliśmy do dzieci w wieku od 0-6 lat. Obejmowały one m.in. zajęcia gordonowskie, integrację sensoryczną oraz naukę angielskiego poprzez muzykę. Celem warsztatów było nie tylko uwrażliwienie na dźwięki i muzykę, ale również zwiększenie płynności mowy oraz poprawa dykcji maluchów. Udział wzięli najmłodsi mieszkańcy Wrocławia z okolic Maślic i Pilczyc. Partnerami projektu było Centrum Aktywności Lokalnej /ul. Suwalska 11/ oraz Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych PIAST /ul. Rękodzielnicza 1/.